Meer stress door hoge boodschappen- & gasprijzen? Nóg krapper weekbudget?
We kunnen als Diaconie helpen! 

Vrijwel iedere dag merk je het als je tankt of boodschappen doet, je wordt er moedeloos van. Wij bieden graag hulp!  

In januari 2022 dachten we met z’n allen dat de stijgingen nog enigszins beperkt zouden blijven, maar de boodschappen zijn tot nu toe met 16% gestegen en de gasprijzen zijn 3 keer over de kop gegaan. Helaas loopt hierdoor het aantal loonbeslagen of achterstanden in aflossingen op. Een steeds groter wordende groep wordt in meer of mindere mate keihard geraakt!

Hoe kan de Diaconie helpen?
In deze Excel kun je op een vrijblijvende, eenvoudige manier je maandelijkse inkomsten en uitgaven invoeren. In één oogopslag is te zien of het globaal groen of rood zal zijn. Ook is het mogelijk om posten verder uit te splitsen om te zien waarmee evt. bespaard kan worden.

Indien gewenst kunnen we je hierbij helpen. Vul hiervoor het formulier in dat je onderaan deze pagina kunt vinden. We hanteren jouw privacy.

Is de huidige situatie reeds zodanig dat het financieel moeilijk gaat? Hulp is dichtbij.
Via een samenwerking van kerken en de Boodschappenkast Zuidplas is er besloten om ‘inflatie klanten’ te helpen. Inmiddels zijn er de nodige inwoners die er dankbaar gebruik van maken.
Je krijgt wekelijks (op basis van gezinssamenstelling) 2 bigshoppers met houdbare- & verse producten zoals groente, fruit en brood.

Wat kun je hiervoor doen
Stuur een mail naar boodschappenkastzuidplas@gmail.com of meld je aan via https://boodschappenkast.nl/aanmelden/ (keuze kerken/moskee).

Je bent echt niet de enige! Liever vandaag hulp dan over een aantal maanden met meer en grotere problemen.

Kortom reageer nu om meer leed te voorkomen!
We hopen als gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Nieuwerkerk dat je de moed hebt onze hulp in te schakelen want samen staan we sterk!

Raken de stijgende kosten jou niet in je uitgavenpatroon of merk je dit nauwelijks in je uitgaven? Ja, dan kun je ons als Diaconie zeker helpen. Graag zelfs!
Je kunt een bedrag overmaken naar de Diaconie o.v.v. ‘Inflatie’ op NL88RABO0373738404.

Contactformulier:

    Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.