Inleiding

 Als Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel willen we een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt, juist ook kinderen, tieners en jongeren. Voor hen zijn er verschillende kerkelijke activiteiten die door veel vrijwilligers vorm gegeven worden.

Om te zorgen voor een veilige plaats waarbinnen het jeugdwerk plaatsvindt willen we als jeugdraad concreter aandacht besteden aan veiligheid.

We hanteren daarom het volgende beleid om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk te voorkomen:

  1. De kerkenraad van beide wijkgemeenten en alle vrijwilligers die met kinderen, tieners of jongeren werken, zijn op de hoogte van het beleid om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk te voorkomen.
  2. De jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk voor het werven van nieuwe jeugdwerkers. Er vindt goed overleg plaats wat betreft hun geschiktheid. Hierbij wordt gewezen op de profielschets.
  3. Er wordt aan de jeugdleiders gevraagd zich te conformeren aan de gedragscode (link) door deze te ondertekenen.
  4. Voor alle vrijwilligers en professionals die contact hebben met kinderen of jongeren wordt een VOG aangevraagd. Voor deze aanvraag geven zij schriftelijk toestemming middels de gedragscode.
  5. Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd, waar contact mee opgenomen kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan of vragen hierover. Dit zijn twee leden van Time-out: Marry Oskam en Ard Westmaas.
  6. Bij (verdenking van) seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt het meldprotocol gevolgd dat opgesteld is door de Protestantse Kerk Nederland, zie: https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/kerk-en-misbruik.