We zijn altijd bereid u praktische hulp te geven en te helpen waar dat nodig is. Speciaal hiervoor hebben we een diaconie. Zij bieden ondersteuning bij praktische vragen en op financieel gebied. De diakenen kiezen een persoonlijke benadering en gaan vertrouwelijk om met alle vragen die u stelt. Zij hebben hierbij een geheimhoudingsplicht.

Financiële ondersteuning, in de vorm van een gift of een lening, heeft altijd een eenmalig karakter.

De diaconie werkt waar nodig samen met andere onderdelen binnen onze gemeente. Heel Nieuwerkerk is opgedeeld in wijken, binnen al deze wijken zijn teams die speciaal gericht zijn op die wijk. Een lid van de kerkenraad (ouderling) is coördinator van dit team. Praktische hulp willen we zo veel mogelijk bieden vanuit deze teams.

Waar nodig werkt de diaconie ook samen met organisaties buiten onze gemeente. Een goed voorbeeld is de Vrijwillige Thuiszorg van de Nederlandse Patienten Vereniging (NPV).

Als u zelf een vraag heeft, of iemand wilt helpen: schroom niet contact met ons op te nemen. Wanneer u iemand anders wilt helpen, vragen we u om dit eerst bespreekbaar te maken bij deze persoon. Het heeft onze voorkeur wanneer u de hulpvraag samen met deze persoon aan ons stelt.
    Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.