Zondagsschool 'Johannes' is een wekelijkse activiteit van onze gemeente. Elke zondagmiddag komen om 14:30 circa 90 kinderen trouw op de zondagschool. Ieder jaar starten we met het ‘Zingen met Kinderen’. Met Pinksteren is het zondagsschooljaar weer afgelopen. Door middel van de zondagsschool willen we kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) de verhalen leren uit de Bijbel. Dat doen we onder andere door:

  • hen te verrijken met kennis uit Gods Woord (Bijbelverhalen vertellen en psalmen leren)
  • samen te zingen en bidden
  • hen te stimuleren om na te denken over de betekenis van bijbelverhalen en psalmen
  • een verwerking te maken naar aanleiding van het bijbelverhaal of bijvoorbeeld een bijbelquiz

De kinderen ontmoeten elkaar in wijkgebouw De Vluchtheuvel. Daar gaan ze uiteen in vier leeftijdsgroepen. Iedere groep heeft zijn eigen vertelrooster dat uitgegeven wordt door het Hervormd Bondsbureau te Nijkerk.

Ook sparen de kinderen samen voor een goed doel. Meer informatie over de lesmethode en het goede doel van dit jaar vindt u via de landelijke Zondagsscholenbond.

Voor vragen of opmerkingen over de Zondagsschool: neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.
    Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.