Lichtspoor is een blad voor ouderen rond bezinning en levensverhalen. Verschijnt 6 maal per jaar en is een uitgave van de IZB. Wordt via uw wijkouderling rondgebracht. (Eventueel toevoegen contactformulier om Lichtspoor aan te vragen)