Jezus zegt: “de Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.”

De Bijbel, Lukas 4 vers 18 en 19

Wat maakt ons echt gelukkig?
We willen zelf vaak de touwtjes in handen hebben.
We zoeken geluk vaak in gezondheid, geld, een mooie carrière of een leven vol genot en plezier.
Het is confronterend als we merken dat die allemaal heel kwetsbaar zijn, geen echte zekerheden zijn.

Alleen Jezus maakt echt gelukkig
Jezus noemt mensen die hun geluk alleen zoeken in gezondheid, geld of kracht, carrière, genot of plezier arm en blind. Door die dingen te zoeken wordt het steeds moeilijker om God, de maker van ons leven, te zien.
Diep van binnen denken wij dat we goede dingen moeten doen voordat dat God ons ziet en wij iets van Hem merken.
Dat is een zware last, waar Jezus ons van wil bevrijden. Jezus wordt ook wel Heiland genoemd, dat betekent: Hij die alles heel maakt. Hij houdt ons vast. Hij geeft genade.
Jezus is de Enige die dit kan. Dankzij Jezus lijden, sterven aan het kruis en opstanding kán en wíl God ons weer zien als volmaakte, perfecte mensen.
Dat geeft zekerheid en rust, dat geeft echt geluk!

Gods hand zien, dwars door de omstandigheden heen
Misschien denk je: “Alles heel maken? Waarom is er dan zoveel gebrokenheid, doet God dan niets aan alle ellende en pijn?”
Op die vraag hebben we lang niet altijd een pasklaar antwoord.
Maar we geloven wel dat God ons leven waardevol vindt, geraakt wordt door gebrokenheid, alle pijn en moeite. We gaan Hem aan het hart. Jezus belóóft niet alleen bevrijding en genezing. Hij gééft dat ook. Daadwerkelijk. Dat heeft Hij tijdens Zijn leven op aarde ook laten zien.

Vernieuwing begint vandaag
God wil zich laten kennen. Daarvoor gebruikt hij Zijn Woord, de Bijbel. Ook geeft God Zijn Heilige Geest. Die helpt ons om de Bijbel te begrijpen en tot God te bidden.
Ook verandert de Heilige Geest ons leven stap voor stap. Hij helpt ons in alles op God te vertrouwen. Hij leert ons om te zien naar onze medemens zodat ook zij God leren kennen.

Meer weten? Maak kennis met onze gemeente
Wil je meer weten over God? We vertellen je graag meer over Hem. Wees welkom tijdens onze kerkdiensten op zondag of bij doordeweekse activiteiten in kleinere groepen. Op deze website lees je er meer over.