De zendingscommissie werkt namens de Algemene Kerkenraad en heeft als belangrijkste doel het zendingsbewustzijn in de gemeente te bevorderen en het contact met de Gereformeerde Zendingsbond te onderhouden. De Heere Jezus heeft aan de kerk de opdracht gegeven de blijde boodschap van het evangelie door te geven en alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Eén van de taken van de commissie is het onderhouden van het contact met zendingswerkers. Sinds 2010 steunde onze gemeente het Bijbelhuis in Antwerpen, waar de familie Van Velzen werkzaam is. Deze steun is in 2019 beëindigd. Vanuit onze gemeente is van 2013 tot 2015 Jeroen van Dijk werkzaam geweest via Operatie Mobilisatie in Panama. Mede door toegezegde financiële steun vanuit onze gemeente kon het werk van Jeroen plaatsvinden. Corwin en Gerdien Vente zijn in 2013 uitgezonden naar het Rene Kids Centre in Namibië. Zij zijn daar werkzaam geweest tot mei 2016.                                                                                                                      Door de uitzending van deze gemeenteleden is onze gemeente weer des te meer bij de zendingsopdracht bepaald.

Een andere taak van de zendingscommissie is het organiseren van de zendingsweek, in de eerste week van februari. Zo wordt er in de zondagse diensten aandacht aan de zending besteed. ’s Maandags worden de jongeren van 12 t/m 15 jaar, tijdens de mentorcatechese, bereikt door in woord en beeld een zendingsproject dichtbij te brengen. ‘s Woensdags wordt er een gemeenteavond georganiseerd, waarvoor een zendingswerker wordt uitgenodigd, die ons van zijn of haar werk deelgenoot maakt.

Verder wordt er gezorgd voor de inzameling van postzegels en ansichtkaarten, die elk jaar een aanzienlijk bedrag voor de zending opleveren. In het torenportaal van de Oude Kerk en de hal van de Nieuwe Kerk zijn daarvoor bussen geplaatst. Ook wordt er bekendheid gegeven aan de jaarlijkse zendingscollecten door berichtgeving in het kerkblad en foldermateriaal in de kerkgebouwen. In december vindt de verkoop plaats van de GZB-dagboekjes ”Een handvol koren”. Vaste afnemers worden elk jaar bezocht. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich wenden tot Thea v.d. Berg.

De jaaropbrengst van de zendingsbussen wordt nu voor de volgende projecten bestemd:

* Fam. Godeschalk in Congo

Op zondag 29 mei 2016 vond in de Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven de uitzendingsdienst plaats van Mark en Corine Godeschalk, die door de GZB werden uitgezonden naar de plaats Cyangugu in Rwanda. Onze gemeente is bij deze uitzending betrokken via het programma Deelgenoten van de GZB. Corine is als dochter van familie Slagboom in Nieuwerkerk niet onbekend en het is fijn dat wij als gemeente hen op deze wijze kunnen steunen met gebed en financiële hulp. In mei 2018 hebben Mark en Corine met hun kinderen Thijmen, Aron en Aimée een nieuwe werkplek betrokken. Vanuit de plaats Lolwa helpen zij de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo te ontwikkelen. Als tropenarts is Mark opgeleid om zorg te verlenen op plaatsen waar middelen beperkt zijn. Corines hart als biomedisch ingenieur ligt bij alles wat de gezondheidszorg beter maakt.

Voor verdere info, klik hier.

* Fam. Lustig in Frankrijk

Op zondag 12 januari 2020 werd de familie Lustig vanuit de gemeente Zeist voor zes jaar uitgezonden naar Frankrijk. Na taalstudie in Parijs wonen ze sinds april 2020 in de regio Montpellier. Ds. Geert Lustig (predikant in onze gemeente van 2008 – 2013) is als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF werkzaam. Dit is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten. Dochter Marleen, met een verstandelijke beperking, is met hen meegegaan. Naast de zorg voor haar is Florien ondersteunend en diaconaal van betekenis.

Ook hen steunen we via het programma Deelgenoten van de GZB.

Voor verdere info, klik hier.