De zendingscommissie werkt namens de Algemene Kerkenraad en heeft als belangrijkste doel het zendingsbewustzijn in de gemeente te bevorderen en het contact met de Gereformeerde Zendingsbond te onderhouden. De Heere Jezus heeft aan de kerk de opdracht gegeven de blijde boodschap van het evangelie door te geven en alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Eén van de taken van de commissie is het onderhouden van het contact met zendingswerkers. Sinds 2010 steunt onze gemeente het Bijbelhuis in Antwerpen, waar de familie Van Velzen werkzaam is. De halve jaaropbrengst van de zendingsbussen wordt voor dit project bestemd. Vanuit onze gemeente is van 2013 tot 2015 Jeroen van Dijk werkzaam geweest via Operatie Mobilisatie in Panama. Mede door toegezegde financiële steun vanuit onze gemeente kon het werk van Jeroen plaatsvinden. Corwin en Gerdien Vente zijn in 2013 uitgezonden naar het Rene Kids Centre in Namibië. Zij zijn daar werkzaam geweest tot mei 2016.

Door de uitzending van deze gemeenteleden is onze gemeente weer des te meer bij de zendingsopdracht bepaald.

Op zondag 29 mei 2016 vond in de Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven de uitzendingsdienst plaats van Mark en Corine Godeschalk, die door de GZB werden uitgezonden naar de plaats Cyangugu in Rwanda. Een weergave van deze uitzendingsdienst vindt u hier. Onze gemeente is bij deze uitzending betrokken via het programma Deelgenoten van de GZB. Corine is als dochter van familie Slagboom in Nieuwerkerk niet onbekend en het is fijn dat wij als gemeente hen op deze wijze kunnen steunen met gebed en in financiële zin door de helft van de opbrengst van de zendingsbussen.
In mei 2018 hebben Mark en Corine een nieuwe werkplek betrokken. Vanuit de plaats Nyankunde helpen zij de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo te ontwikkelen.

Een andere taak van de zendingscommissie is het organiseren van de zendingsweek, in de eerste week van februari. Zo wordt er in de zondagse diensten aandacht aan de zending besteed. ’s Maandags worden de jongeren van 12 t/m 15 jaar, tijdens de mentorcatechese, bereikt door in woord en beeld een zendingsproject dichtbij te brengen. ‘s Woensdags wordt er een gemeenteavond georganiseerd, waarvoor een zendingswerker wordt uitgenodigd, die ons van zijn of haar werk deelgenoot maakt.

Verder wordt er gezorgd voor de inzameling van postzegels en ansichtkaarten, die elk jaar een aanzienlijk bedrag voor de zending opleveren. In het torenportaal van de Oude Kerk en de hal van de Nieuwe Kerk zijn daarvoor bussen geplaatst. Ook wordt er bekendheid gegeven aan de jaarlijkse zendingscollecten door berichtgeving in het kerkblad en foldermateriaal in de kerkgebouwen. De jaarlijkse algemene jaarvergadering van de GZB wordt afwisselend door de leden bezocht. In december vindt de verkoop plaats van de GZB-dagboekjes ”Een handvol koren”. Vaste afnemers worden elk jaar bezocht. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich wenden tot Thea v.d. Berg.