Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarbinnen voelen we ons verbonden met de Gereformeerde Bond.  Onze gemeente bestaat uit twee wijkgemeentes die ieder een eigen gebouw hebben.

In wijk 1 (Oude Kerk) zijn iedere zondag diensten om 09:30 en 18:30. Tijdens deze diensten zingen we Psalmen uit de Oude Berijming. We lezen uit de Herziene Statenvertaling.

In wijk 2 (Nieuwe Kerk) zijn iedere zondag diensten om 09:30 en 17:00. Tijdens deze diensten worden overwegend Psalmen gezongen uit de Oude- en Nieuwe Berijming. Daarnaast ook liederen uit diverse gezangenbundels en Op Toonhoogte. We lezen uit de Herziene Statenvertaling. Liederen en schriftlezingen worden weergegeven via een beamer.

Beide wijkgemeentes hebben een kerkenraad met een eigen predikant, die in beide kerken voorgaat. Kerkdiensten houden we onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kerkenraden.  Een vertegenwoordiging van de twee kerkenraden vormt de Algemene Kerkenraad.

Onder verantwoordelijkheid van deze Algemene Kerkenraad organiseren we de volgende activiteiten gezamenlijk:

 • Het financiële beheer en beheer van gebouwen (kerkrentmeesters);
 • De zorg voor armen (diaconie);
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren;
 • Activiteiten om het geloof ook aan anderen bekend te maken (evangelisatie).
  Onderdeel hiervan is: De Lectuurcommissie
  Lectuurverspreiding vindt plaats via de caravan en de Open Oude Kerk: bij Kaarsjesavond, op de zomeravond en op de braderie tijdens Koningsdag. Er is verkoop van Bijbels, christelijke lec­tuur, kaar­ten met bijbelse teksten, etc. De caravan staat op vrijdagmorgen (uit­ge­­­zon­derd januari t/m maart en de zomervakantie) van 9.00 tot 12.00 uur op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis. De verkoop­op­brengst is bestemd voor het werk van de IZB en het plaatselijk evangelisatiewerk.
  Contactpersoon en voor de bestelling van boeken:
  Corrie Mouw: corriemouw01@gmail.com