Over het algemeen hebben onze kerkdiensten een vaste indeling.

Na binnenkomst van de kerkenraad worden mededelingen gedaan door de ouderling van dienst. Indien een gemeentelid is overleden, wordt dit als eerste afgekondigd. Daarna is er een moment van stilte en zingen we een lied.

Andere vaste onderdelen zijn:

  • Welkom door het uitspreken van het Votum en de Groet door de predikant die voorgaatbijbel
  • Het lezen van de Wet van God (‘s morgens) of de Geloofsbelijdenis (‘s avonds)
  • Lezen uit de Bijbel
  • Overdenking (preek) over het Bijbelgedeelte door de predikant
  • Gebeden
  • Collecten, de bestemming hiervan hoort u bij de mededelingen en staat ook op de nieuwsbrief die we wekelijks uitgeven
  • Zegen aan het het einde van de dienst.

Hieronder kunt u onze meest recente kerkdiensten terugluisteren.