Doel van de maand september: Cycle for Hope – Stichting de Hoop

Het doel van de maand september waarvoor we als diaconie een bedrag van €500 bestemmen is Cycle for Hope. Cycle for Hope organiseert een aantal fiets-uitdagingen die kunnen worden gesponsord en waarvan de sponsoropbrengsten terecht komen bij Stichting de Hoop.

Velen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten, bij henzelf of bij mensen om hen heen. Ook kunnen verslavingen voor dusdanige problemen zorgen dat iemand daar zelf niet meer uitkomt. Wanneer zoiets speelt in je eigen leven of in het leven van mensen die dichtbij staan is het van belang hulp te vinden die bij je past en er niet mee te blijven lopen. Bij De Hoop werken christen-professionals op het gebied van psychiatrie en op het gebied van verslavingszorg. Er worden – net als bij andere instellingen – professionele en wetenschappelijk geaccepteerde behandelmethoden toegepast. Het is de visie van De Hoop dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van een mens: in relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en met de Schepper.

Via Cycle for Hope worden de volgende projecten van Stichting de Hoop gesponsord:

Inloophuizen waar daklozen en eenzamen samenkomen voor een maaltijd, koffie en thee. Ze waarderen het dat ze ‘gewoon’ even een praatje kunnen maken. Vrijwilligers bieden de gasten een veilige plek met een luisterend oor en voorzien hen van adviezen als dat gewenst is. Ook worden zij geholpen bij allerhande zaken van administratieve aard: het aanvragen van Digi-D, bemiddeling bij schulden, opmaken van cv’s, ondersteuning bij het solliciteren, het netwerk van sociale regelgeving, enzovoort.

Stay Clean, het landelijke netwerk van christelijke zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Hier komen lotgenoten wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven. Het helpt de deelnemers om het verslavingsvrij-zijn vol te houden, maar ook om op te staan als het fout gegaan is. Terugval gebeurt vaak op moeilijke momenten, als er onrust of onduidelijkheid is. Verslaving is dan een vertrouwd patroon om met deze problemen om te gaan. Na de terugval is er schuld en schaamte, dan is hulp van de omgeving nodig om daaruit te komen.

Geestelijke verzorging waar veel van de cliënten bij De Hoop pas voor het eerst over God horen. Zij willen Hem beter leren kennen, maar weten vaak weinig af van een christelijke levenswandel. Anderen hebben door pijn uit het verleden veel vragen over wie en wat God is. Voor hen zijn er pastorale gesprekken. Daarnaast organiseren wij christelijke conferenties en delen we Bijbels uit.

Werkervaringsplaatsen waarbij via werken of een dagbesteding een groot verschil wordt gemaakt voor mensen die vaak worstelen met verslaving of psychische problemen.  Jaarlijks worden bijna 500 deelnemers begeleidt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo bouwen cliënten weer een goed dagritme op én wordt de afstand tot een baan na de behandeling minder groot.  

De Hoop helpt! En Cycle for Hope helpt De Hoop!

Kijk voor meer informatie over Cycle for Hope op cycleforhope.nl en voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.org