Doel van de maand maart: Stichting Siriz – VBOK

Het doel van de maand maart, waarvoor we als diaconie een bedrag van 500 euro bestemmen is Stichting Siriz. Deze stichting is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij biedt preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil zij het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen.

Daarnaast verleent zij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tegelijk biedt zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Beide stichtingen werken vanuit christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit vanuit de visie dat elk mens vanaf het begin waardevol en kwetsbaar is, ook het ongeboren kind. Daarnaast dat elk mens zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid heeft en iedereen recht heeft op barmhartige ondersteuning in schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap.

Een van deze schijnbaar uitzichtloze situaties schetst Sharon. Zij is pas gescheiden als ze ontdekt dat ze zwanger is. Ze maakt zich zorgen om haar veiligheid en zoekt hulp om alles op een rijtje te krijgen.

“Mijn ex-man mag niet weten dat ik zwanger ben en ik weet nu niet wat ik moet doen. Onze families kennen elkaar, dus de kans is groot dat hij erachter komt. Als mijn ex ontdekt dat ik een kind van hem krijg, gaat hij het misschien opeisen. Abortus is voor mij geen optie. Ik ben bang voor schuldgevoelens of dat ik een depressie krijg. Maar hoe moet ik de zwangerschap geheim houden? En hoe moet ik alleen een kind krijgen en opvoeden zonder steun van mijn familie? Ik voel me niet sterk genoeg. Ik maak me zorgen om mijn veiligheid en die van mijn kindje. Ik zie de toekomst nu niet zitten. Zonder hulp ga ik het niet redden.

Bij Siriz heb ik gesprekken met een maatschappelijk werkster. Langzaam krijg ik overzicht in de consequenties. Ook praten we over wat ik moet doen om mijn veiligheid te waarborgen als ik kies om de zwangerschap uit te dragen. Ik zal zelf deze keuze moeten maken, maar vind dit heel moeilijk, want het heeft grote impact op mijn verdere leven. Het was zo fijn dat er iemand écht luisterde. We hebben samen de mogelijkheden op een rijtje gezet. Ik heb zelf een keuze kunnen maken naar aanleiding van het gesprek.”