Doel van de maand mei: Stichting Ontmoeting

Doel van de maand juni: Kerk in Actie – Noodhulp in Israël en Gaza

Kerk in Actie werkt al vele jaren samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de verschrikkelijke gebeurtenissen op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog hielden deze partnerorganisaties hen op de hoogte van de situatie ter plekke. Al snel werd duidelijk dat er heel veel hulp nodig is én blijft. Sinds die tijd heeft Kerk in Actie via haar partnerorganisaties en het internationale kerkelijk netwerk hulp geboden aan tienduizenden mensen die door het geweld in Gaza, Israël en Westbank zijn getroffen. Deze hulp heeft Kerk in Actie zo proportioneel mogelijk verdeeld in verhouding tot het aantal mensen dat hulp nodig heeft in elk van de getroffen gebieden.

Welke hulp wordt er geboden?

Gaza
De nood in Gaza is groot. Meer dan 90 procent van de bevolking is ontheemd en de meeste inwoners kunnen niet meer terug naar hun huizen. Velen van hen hebben dringend medische zorg nodig. In Gaza-stad wordt een mobiele gezondheidskliniek gesteund en in het zuiden worden moeders met jonge kinderen geholpen om te herstellen van trauma’s. Waar dat nodig is wordt onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere eerste levensbehoeften georganiseerd.

In het zuiden van Gaza helpt Department for Service to Palestinian Refugees (DSPR) moeders met jonge kinderen. Zij krijgen psychosociale hulp om te herstellen van trauma’s. Voor kinderen zijn de laatste weken ontspannende activiteiten georganiseerd. Door middel van workshops in en rond vluchtelingenkampen wil DSPR mensen bewustmaken van het belang van goede hygiëne om de overdracht van besmettelijke ziekten te verminderen. Deelnemers krijgen een hygiënepakket met o.a. zeep, shampoo en maandverband.  De ongeveer 800 kerkleden van de kleine christelijke gemeenschap in Gaza zoeken nog altijd hun toevlucht in de twee kerken die Gaza telt. In samenwerking met DSPR Jordanië werden voedselpakketten vanuit de lucht gedropt, zodat de ontheemden in de kerk toch te eten hebben.

Westelijke Jordaanoever
Ook op de Westelijke Jordaanoever wordt hulp geboden aan mensen die het slachtoffer zijn van deze oorlog. Mensen krijgen soms een contant bedrag voor eerste levensbehoeften, hulp bij de bescherming van hun rechten of psychosociale hulp. Daarnaast worden mensen ondersteund bij het op gang houden van hun eigen bedrijf.

Israël
In Israël wordt samengewerkt met dialoogorganisaties en organisaties die werken met de meest kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten uit Azië en Afrika en Palestijnse werkers. Medewerkers van deze organisaties hebben soms zelf de terreuraanval van Hamas meegemaakt. “Ondanks alles laten ze ons weten dat juist nu de boodschap van dialoog en medemenselijkheid zo nodig is”, vertelt Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder voor Israël en Palestina bij Kerk in Actie. “Daarom wil Kerk in Actie hen juist nu terzijde staan.”

Kerk in Actie ondersteunt het werk van het Mossawa Centrum, een maatschappelijke organisatie om de gelijkheid voor Arabische burgers in Israël te bevorderen. Deze organisatie is actief betrokken bij het verlenen van steun aan de bedoeïenengemeenschap in de Naqab die het als gevolg van de oorlog heel moeilijk heeft. Met extra geld van Kerk in Actie wordt er gezorgd voor mobiele noodonderkomens, medische materialen, voedsel en traumaverwerking.

Grensgebied Israël-Libanon
Ook in Zuid-Libanon is de nood groot. De continue schermutselingen tussen Hezbollah aan de Libanese kant van de grens en het Israëlische leger in het noorden van Israël trekken een zware wissel op de bevolking. ACT Alliance hielp in dit gebied al veel mensen aan een contant bedrag om voedsel en water te kunnen kopen, daarnaast kregen mensen hulp bij het regelen van een veilige plek, een voedselpakket of verbandmiddelen en medicijnen voor thuisgebruik.