Doel van de maand september “Stichting Volharding”

Het doel van de maand oktober, waarvoor we als diaconie een bedrag van € 500,- bestemmen, is “Stichting Volharding” Matthijs Guijt, een van de medewerkers van de stichting, schrijft over het werk wat zij doen het volgende:
Het is de missie van Stichting Volharding om mensen te bereiken die in Jezus’ tijd zouden worden gekwalificeerd als ‘tollenaars en zondaars’.
Juist voor hen kwam Hij naar de aarde om te lijden en te sterven (Markus 2:15-17).

Stichting Volharding wil arrestanten en gedetineerden in Nederland en België (opnieuw) in aanraking brengen met het Evangelie van Gods liefde voor zondige en verloren mensen. We weten ons daarbij gemotiveerd door de oproep uit Hebreeën 13 om de gevangenen te gedenken alsof we ook zelf gevangen zijn.
Ons motto is ‘Geboeid door het Woord’. Want om onze missie vorm te geven, verspreiden we Bijbels in vele talen en christelijke lectuur met ervaringsverhalen en geloofsgetuigenissen van ex-gedetineerden. Arrestanten en gedetineerden mogen deze Bijbels en boeken niet alleen lezen, maar ook kosteloos houden!

Stichting Volharding is op verschillende manieren actief:
1. We plaatsen en onderhouden boekenkasten vol Bijbels en christelijke lectuur in 95% van alle Nederlandse politiecellencomplexen. Arrestanten zijn tijdens hun korte blijf in een politiecellencomplex volledig afgesloten van de buitenwereld, er is ook geen gevangenispastoraat
beschikbaar. Wel hebben arrestanten recht op het lezen van een boek; een geweldige kans om hen in aanraking te brengen met het Evangelie!
2. We ondersteunen gevangenispastors en –aalmoezeniers in Nederland en België. Onze Bijbels en christelijke lectuur kunnen worden ingezet bij pastorale gesprekken, gespreksgroepen en kerkdiensten in de gevangenissen. Ons netwerk van Nederlandse pastors en Belgische protestantse aalmoezeniers is de laatste jaren fors gegroeid. Recent is op initiatief van Stichting Volharding het Bijbelgetrouwe Bijbelstudiedagboek Zitten met God (Doing His Time) vanuit het Engels beschikbaar
gekomen voor Nederlandstalige gedetineerden.
3. We ondersteunen met muziekgroepen de protestantse kerkdiensten in verschillende Belgische gevangenissen. Wekelijks gaan betrokken vrijwilligers de grens over om tijdens deze kerkdiensten te zingen en te musiceren, om voor de gedetineerden te bidden en hen te bemoedigen!

Het evangelisatiewerk van Stichting Volharding vindt plaats achter dikke muren en gesloten deuren.
Vaak is het een kwestie van lange adem en het ‘succes’ blijft vaak voor ons verborgen. Een citaat van Johan Frinsel – over zijn evangelisatiewerk in Amsterdam, jaren geleden – is ons uit het hart gegrepen. Wij geloven dat àl wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, waarde heeft. (…) De liefde van
Christus dringt ons en dát is het geheim van ons werk. (…) Het is geen werk van snelle successen, wie dat zoekt moet zich beslist niet op dit terrein begeven. Er zijn zeldzame uitzonderingen, maar regel is:
geduld oefenen, niet ontmoetigd raken en liefde betrachten.

Volharding gevraagd dus, maar op hoop van zegen! Bidt en geeft u mee?
Meer informatie vindt u op www.stichtingvolharding.nl.

 Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.