Doel van de maand april: “World Servants, Kamatimba, Malawi”

Het doel van de maand april, waarvoor we als diaconie een bedrag van 500 euro bestemmen, is het project van World Servants in Kamatimba, een dorpje in Malawi. Dit is het project waarvoor Jasper van Diest en Daniël van de Sande zich de komende zomer willen inzetten.
In de Onderweg van afgelopen januari heeft u er al iets van kunnen lezen. World Servants is een grote christelijke vrijwilligersorganisatie. Jaarlijks gaan zo’n 800 mensen uit heel Nederland met World Servants op werkvakantie naar een ontwikkelingsland in Latijns-Amerika, Afrika of Azie om bijvoorbeeld een school of kliniek te bouwen. World Servants werkt hierbij samen met lokale partnerorganisaties.
Jasper en Daniël hebben gekozen voor een project in Malawi. Zij gaan daar in het dorpje Kamatimba samen met meerdere groepen van World Servants twee lerarenwoningen en latrines voor meisjes bouwen. Het dorpje Kamatimba ligt 1,5 uur rijden vanaf een officiële weg. Er zijn weinig voorzieningen. Er is bijvoorbeeld geen riolering. Op dit moment heeft de school (met 538 leerlingen) maar zes leerkrachten. In Malawi krijgt een school vanuit de overheid een leerkracht als er voldoende voorzieningen zijn. Door dit project kan de school na de zomer van 2019 twee extra leerkrachten krijgen.

Bekijk voor meer informatie en uw financiële bijdrage de actiepagina’s van Jasper en Daniël op:
https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/jaspervandiest
https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/danielvandesandeDoor dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.