Het opgeven via het formulier op de website is gesloten. We zijn nu bezig met de verdeling van mensen over de kramen.
Wilt u/jij ook nog helpen? Stuur dan een mail naar rommelmarktnieuwerkerk@gmail.com.
We zullen laten weten waar nog hulp nodig is. Alvast bedankt!