Op deze pagina van de website zal de beroepingscommissie relevante informatie met de (wijk)gemeente delen. Op de gemeenteavond in november 2018 is de profielschets voor de predikant gepresenteerd. Als u de schets nog eens na wilt lezen, klik dan hier voor het openen van de profielschets van wijk 2.

<06-12-2019>

Heel mooi nieuws: dominee Sparreboom neemt het beroep naar onze gemeente aan! Heel blij en met grote dank aan onze God delen we mee dat ds Sparreboom onze nieuwe predikant wordt. We heten de dominee met zijn gezin van harte welkom en we hopen dat ze zich snel bij ons thuis zullen voelen.

<26-11-2019>

Op 26 november jl. heeft Ds. en Mevr. Sparreboom een kennismaking met onze gemeente meegemaakt.

Op Twitter deelt de beroepen predikant hoe zij samen deze dag beleefd hebben.
Laten we als roepende gemeente Ds. Sparreboom en zijn gezin gedenken in onze gebeden.
Aanstaande zondagmorgen zal hij de ochtenddienst in de Nieuwe Kerk leiden. Na afloop van deze dienst heeft de gemeente de gelegenheid om hen te ontmoeten tijdens het koffiedrinken na de dienst.

<10-11-2019>

Zondag 3 november heeft de hoorcommissie een dienst beluisterd en kennisgemaakt met de te beroepen predikant en zijn gezin.

Donderdagavond 7 november is in de kerkenraadsvergadering de dienst, de preek en het kennismakingsgesprek besproken. Op basis daarvan heeft de wijkkerkenraad én de gecombineerde vergadering van wijk 1 en wijk 2 samen besloten om een beroep uit te brengen op dominee J.W. Sparreboom uit Sliedrecht.

Eventuele bezwaren tegen te gevolgde procedure kunnen tot uiterlijk 15 november worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad. Als er geen bewaren volgen, zal het beroep officieel ingaan op 16 november.
Zondagochtend 1 december zal dominee Sparreboom bij ons voorgaan. Aansluitend is er dan een kennismakingsmoment voor de gemeente.

We zijn dankbaar dat we weer een beroep uit kunnen brengen en we bidden voor dominee Sparreboom en zijn gezin.

<30-09-2019>

Ds. Van Dam heeft bedankt voor het beroep vanuit Hervormd Nieuwerkerk ad IJssel

Zoals vorige week afgekondigd heeft ds. Van Dam een beroep aangenomen naar IJsselmuiden. Hiermee heeft ds. Van Dam bedankt voor het beroep dat wij hebben uitgebracht op hem. Ds. Van Dam heeft aangegeven dat hij zich thuis voelde toen hij eerder deze maand voorging in onze gemeente. Na diverse plezierige ontmoetingen met gemeenteleden en kerkenraad was de conclusie dat ds. Van Dam zich zag functioneren in onze gemeente. Toch heeft ds. Van Dam uiteindelijk ervaren dat hij een andere kant op werd gestuurd door zijn Zender. In dit vertrouwen heeft hij het beroep naar de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden aangenomen.

Vervolg beroepingswerk

De beroepingscommissie is afgelopen weer bijeengekomen om het vervolg van het beroepingswerk te bespreken. Omdat diverse predikanten die op onze ‘groslijst’ staan hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een beroep zullen we nu aan de slag gaan met een nieuwe groslijst.
Voor de nieuwe groslijst vragen wij u als gemeenteleden om opnieuw namen in te dienen van mogelijk geschikte predikanten. Het zou fijn zijn als u per predikant kort kunt aangeven waarom u deze predikant geschikt acht. U kunt uw inbreng mailen naar beroepingswerk@hervormdnieuwerkerk.nl of u kunt een briefje achterlaten in de doos die in hal van de Nieuwe Kerk staat. – Uw inbreng ontvangen wij uiterlijk maandag 7 oktober.

Na 7 oktober gaat de beroepingscommissie aan de slag om een advies groslijst samen te stellen. Daarna zal de groslijst worden besproken en vastgesteld in de Wijkkerkenraad en Ambtsdragersvergadering. Het is de wens om nog voor het einde van dit jaar een beroep uit te brengen. Gezien de te doorlopen procedure zal het naar verwachting 2 tot 3 maanden duren voordat er kan worden overgegaan tot het uitbrengen van een nieuw beroep.
Mogen wij rekenen op uw betrokkenheid en gebed?

<18-09-2019>

Begin van de avond heeft dominee Van Dam aan ons doorgegeven dat hij het beroep naar IJsselmuiden zal aannemen en dus bij zal ons bedanken.

Ds. en mevrouw Van Dam kijken terug op een fijne ontmoeting met onze gemeente!

We bidden om Gods zegen voor dominee Van Dam en zijn gezin in de gemeente IJsselmuiden.
We vragen om Gods leiding en hulp voor het vervolg van het beroepingswerk!

<05-09-2019>:

Vrijdagavond 30 augustus is een delegatie van de beroepingscie/kerkenraad op bezoek geweest bij ds en mw. Van Dam.
Het was een goed gesprek. Dominee en mevrouw Van Dam toonde interesse en stelden veel vragen. Ze hadden Nieuwerkerk ook al een beetje ‘online’ verkend.
Ze zien uit naar de ontmoeting met onze gemeente. Tegelijkertijd vraagt ons beroep en de beroepen van de 2 andere gemeenten best veel en moet er als gezin in korte tijd veel georganiseerd en gepland worden.
Op 11 september zal er een kennismaking zijn met ds. Methorst/kerkelijke gebouwen/groep gemeenteleden d.m.v. maaltijd en wijkkerkenraad.
Op zondagochtend 15 september zal dominee Van Dam in onze gemeente voorgaan.
Daarna is er voor de hele gemeente een kennismakingsmoment tijdens het koffiedrinken.
Uiterlijk 20 september zal de dominee zijn beslissing aan ons doorgeven.

<25-08-2019>:
Donderdag 18 juli is in de vergadering van ambtsdragers van wijk 1 en wijk 2 unaniem het besluit genomen om een beroep uit te brengen op ds. M. van Dam te Baarn.
D
ominee Martin van Dam staat op dit moment in zijn 2e gemeente.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk op vrijdag 30 augustus, schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van wijkgemeente 2, Arjan Lagendijk.

 Indien er geen bezwaren ingediend worden, zal Deo volente zondag 1 september het beroep officieel ingaan. Uiterlijk vrijdag 20 september zal dominee Van Dam zijn beslissing kenbaar maken.

Zondagochtend 15 september zal dominee Van Dam bij ons voorgaan. Na afloop van de dienst is er dan een kennismakingsmoment met de hele gemeente tijdens het koffiedrinken.

Gelijktijdig met het beroep vanuit onze gemeente is ook door een andere Hervormde Gemeente een beroep uitgebracht op deze predikant.

We zien uit naar de kennismaking en bidden voor dominee Van Dam en zijn gezin.

<19-04-2019>:

Vrijdagmiddag heeft dominee Verhoef ons doorgegeven dat hij het beroep naar onze gemeente niet kan aannemen.

We bidden om Gods zegen voor dominee Verhoef en zijn gezin. We vragen om Gods leiding en hulp voor het vervolg van het beroepingswerk.

<30-3-2019>:

Zaterdag 23 maart jl. heeft een delegatie van de kerkenraad de beroepsbrief in Nijkerk gebracht en kennisgemaakt met ds en mevrouw Verhoef. In het prettige gesprek werd gedeeld dat zo’n beroep, en alles wat daarbij komt kijken, een behoorlijke impact op het gezin heeft. Het gezin bestaat uit acht (pleeg)kinderen in de leeftijd van 14-29 jaar, waarvan de oudste dit jaar gaat trouwen. Zondagochtend 7 april zal ds Verhoef in onze gemeente voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid om tijdens het koffiedrinken ds Verhoef te ontmoeten en kort kennis te maken.

De nadruk ligt echt op de onderlinge ontmoeting en u zult begrijpen dat ds en mevrouw Verhoef niet met iedereen kunnen spreken. Gelukkig zijn er ook andere vormen om met de dominee in
contact te komen. Hij stelt het zelfs op prijs als hij vanuit de gemeente reacties zou krijgen om zo een beter beeld van onze gemeente te krijgen.
Voelt u zich dus vrij om een berichtje te sturen: familie ds T.C. Verhoef, Vlinderlaan 120, 3863 GK Nijkerk;  t.c.verhoef@planet.nl.

<1-2-2019>:
Op 24 januari jl. is de groslijst officieel vastgesteld. Door de beroepingscommissie is de afgelopen maanden heel hard gewerkt. Om tot de groslijst te komen, hebben ze op basis van de door gemeenteleden ingediende namen veel kerkdiensten online beluisterd en een selectie gemaakt van predikanten van wie ze vinden dat die goed passen binnen het geschetste profiel.
De volgende stap is dat de hoorcommissie op pad gaat om diensten van deze predikanten in hun eigen gemeente te beluisteren. Na afloop van de dienst zal er dan kennismakingsgesprek met de predikant plaatsvinden. Als de uitkomst van ‘het horen’ en het gesprek positief zijn, zullen we na instemming van de ambstdragersvergadering als gemeente overgaan tot het uitbrengen van een beroep.

We zijn blij met het feit dat u als gemeenteleden zo betrokken bent en meeleeft. We bidden met elkaar om de leiding van onze hemelse Vader.

<8-12-2018>:
De laatste dag om namen voor een predikant in te dienen ligt nu een week achter ons. U heeft uw best gedaan: 181 keer is er gereageerd. Gelukkig voor de commissie kwam ook een paar keer dezelfde naam voorbij, zodat we niet 181 verschillende predikanten hoeven te horen.
Dat zo velen van u de moeite genomen hebben om ons te helpen, waarderen wij heel erg. Dat getuigt ook van uw betrokkenheid. Hartelijk dank hiervoor.

We gaan nu aan de slag om een goede groslijst op te stellen. Wilt u blijven bidden voor een goede herder en leraar?

<15-11-2018>:
Dankbaar kijken we terug op een goede ontmoeting met elkaar tijdens de gemeenteavond over het beroepingswerk. Op deze avond is de profielschets voor de predikant gepresenteerd. Als u de schets nog eens na wilt lezen, klik dan hier voor het openen van de profielschets van wijk 2.

De beroepingscommissie nodigt u uit om namen in te dienen geschikte te beroepen predikanten.
Wij vragen u of u uw inbreng wilt voorzien van:

  • uw naam
  • een motivatie/argumentatie waarom u een bepaalde predikant geschikt acht. Gebruikt u bij de motivatie alstublieft de profielschets.

Stuur s.v.p. uw inbreng per e-mail naar beroepingswerk@hervormdnieuwerkerk.nl

Ook kunt u uw inbreng op papier achterlaten in de hiervoor bestemde doos in de hal van de Nieuwe Kerk.
De uiterste inleverdatum is maandag 3 december 2018.

De beroepingscommissie vraagt om uw voortdurend gebed over het beroepingswerk en zegt u alvast dank voor uw betrokkenheid.