Op deze pagina van de website zal de beroepingscommissie relevante informatie met de (wijk)gemeente delen.

<19-04-2019>:

Vrijdagmiddag heeft dominee Verhoef ons doorgegeven dat hij het beroep naar onze gemeente niet kan aannemen.

We bidden om Gods zegen voor dominee Verhoef en zijn gezin. We vragen om Gods leiding en hulp voor het vervolg van het beroepingswerk.

<30-3-2019>:

Zaterdag 23 maart jl. heeft een delegatie van de kerkenraad de beroepsbrief in Nijkerk gebracht en kennisgemaakt met ds en mevrouw Verhoef. In het prettige gesprek werd gedeeld dat zo’n beroep, en alles wat daarbij komt kijken, een behoorlijke impact op het gezin heeft. Het gezin bestaat uit acht (pleeg)kinderen in de leeftijd van 14-29 jaar, waarvan de oudste dit jaar gaat trouwen. Zondagochtend 7 april zal ds Verhoef in onze gemeente voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid om tijdens het koffiedrinken ds Verhoef te ontmoeten en kort kennis te maken.

De nadruk ligt echt op de onderlinge ontmoeting en u zult begrijpen dat ds en mevrouw Verhoef niet met iedereen kunnen spreken. Gelukkig zijn er ook andere vormen om met de dominee in
contact te komen. Hij stelt het zelfs op prijs als hij vanuit de gemeente reacties zou krijgen om zo een beter beeld van onze gemeente te krijgen.
Voelt u zich dus vrij om een berichtje te sturen: familie ds T.C. Verhoef, Vlinderlaan 120, 3863 GK Nijkerk;  t.c.verhoef@planet.nl.

<1-2-2019>:
Op 24 januari jl. is de groslijst officieel vastgesteld. Door de beroepingscommissie is de afgelopen maanden heel hard gewerkt. Om tot de groslijst te komen, hebben ze op basis van de door gemeenteleden ingediende namen veel kerkdiensten online beluisterd en een selectie gemaakt van predikanten van wie ze vinden dat die goed passen binnen het geschetste profiel.
De volgende stap is dat de hoorcommissie op pad gaat om diensten van deze predikanten in hun eigen gemeente te beluisteren. Na afloop van de dienst zal er dan kennismakingsgesprek met de predikant plaatsvinden. Als de uitkomst van ‘het horen’ en het gesprek positief zijn, zullen we na instemming van de ambstdragersvergadering als gemeente overgaan tot het uitbrengen van een beroep.

We zijn blij met het feit dat u als gemeenteleden zo betrokken bent en meeleeft. We bidden met elkaar om de leiding van onze hemelse Vader.

<8-12-2018>:
De laatste dag om namen voor een predikant in te dienen ligt nu een week achter ons. U heeft uw best gedaan: 181 keer is er gereageerd. Gelukkig voor de commissie kwam ook een paar keer dezelfde naam voorbij, zodat we niet 181 verschillende predikanten hoeven te horen.
Dat zo velen van u de moeite genomen hebben om ons te helpen, waarderen wij heel erg. Dat getuigt ook van uw betrokkenheid. Hartelijk dank hiervoor.

We gaan nu aan de slag om een goede groslijst op te stellen. Wilt u blijven bidden voor een goede herder en leraar?

<15-11-2018>:
Dankbaar kijken we terug op een goede ontmoeting met elkaar tijdens de gemeenteavond over het beroepingswerk. Op deze avond is de profielschets voor de predikant gepresenteerd. Als u de schets nog eens na wilt lezen, klik dan hier voor het openen van de profielschets van wijk 2.

De beroepingscommissie nodigt u uit om namen in te dienen geschikte te beroepen predikanten.
Wij vragen u of u uw inbreng wilt voorzien van:

  • uw naam
  • een motivatie/argumentatie waarom u een bepaalde predikant geschikt acht. Gebruikt u bij de motivatie alstublieft de profielschets.

Stuur s.v.p. uw inbreng per e-mail naar beroepingswerk@hervormdnieuwerkerk.nl

Ook kunt u uw inbreng op papier achterlaten in de hiervoor bestemde doos in de hal van de Nieuwe Kerk.
De uiterste inleverdatum is maandag 3 december 2018.

De beroepingscommissie vraagt om uw voortdurend gebed over het beroepingswerk en zegt u alvast dank voor uw betrokkenheid.