Dienst van Woord en gebed n.a.v. het overlijden van zuster Annetje Kuiper-van der Linden.