Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking