Afscheidsdienst n.a.v het emeritaat van Ds. Marchand.