Aan de gemeenteleden van wijk 2 wordt deze zondag een nieuwsbrief uitgereikt over de muziekcommissie waarin de kerkenraad toelicht wat de aanleiding en het doel van deze commissie is. Klik hier om deze nieuwsbrief te downloaden.