Via deze link kunt u het advies vanuit het Nibud lezen over hoe om te gaan met geld in tijden van crisis.