Nieuws

110 van 112 items

Livestream Gideonontmoeting 31 januari: Als een boom

door Martine Reijm

Bomen komen bijzonder vaak voor in de Bijbel, van het scheppingsverhaal tot in de profetieën van Openbaringen. Als beeldspraak voor de mens, als markering van heilige plaatsen waar God en mens elkaar ontmoetten en als beelddrager van Gods liefdevolle en zorgzame Zijn. God geeft via het beeld van bomen veel weer van Zichzelf en ons. […]

Beeld- en luisterdiensten via internet & reserveren

door Hervormd Nieuwerkerk

In verband met het Coronavirus zijn alle kerkdiensten te volgen via internet. Daarnaast is er vanaf 1 juli de mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen na reservering, onder bepaalde voorwaarden en voor een beperkt aantal plaatsen. Van de diensten worden hieronder kort van tevoren de links geplaatst naar de live streams van de beeld […]

Tijdelijke woonruimte gezocht voor familie Godeschalk

door hvanpijkeren

 Mark en Corine Godeschalk zouden samen met hun drie kinderen erg graag vanuit Congo op verlof naar Nederland komen. De situatie is natuurlijk onzeker, maar het is goed om vast te kijken wat er mogelijkheid is qua tijdelijke woonruimte in Rotterdam of omgeving. Het gaat om een periode van 3 maanden, ergens tussen maart en […]

Mentor catechese

door mverhage

Vanavond zal er weer mentor catechese via de livestream gehouden worden. Klik hier om naar de livestream te gaan. Ook te vinden via het kanaal van de nieuwe kerk.

Overlijden de heer Huibert Pieter Uitbeijerse

door mverhage

Op 13 januari 2021 is overleden de heer Huibert Pieter Uitbeijerse. De dienst van Woord en gebed en de begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden. U kunt de dienst live volgen D.V. dinsdag 19 januari 2021 vanaf 10.35 uur via www.stoppelenburguitvaart.nl/livestream (selecteer: Huib Uitbeijerse).Klik hier voor de liturgie. Uw medeleven wordt erg op prijs gesteld. Klik hier voor […]

Nieuwe memo: kerkdiensten alleen online

door Alex Verhage

12 januari jl. is er een nieuwe memo uitgekomen n.a.v. de meest recente persconferentie. Vandaag is hier nog een aanvulling op gekomen. Daarin wordt het besluit genoemd dat de komende kerkdiensten alleen online gevolgd kunnen worden, met uitzondering van de doopdiensten (dan zijn alleen een klein aantal genodigden welkom). Klik hier om naar de pagina […]

Hartelijke uitnodiging voor de afsluitende dienst van de Week van Gebed

door Alex Verhage

Deze dienst, op zondagavond 24 januari 2021 om 20.00 uur, is een dienst die uitgaat van de gezamenlijke kerkelijke gemeenten in ons dorp. Iedereen is van harte welkom om deze dienst online mee te maken. Dat kan via deze link. De dienst is mede bedoeld als afsluiting van een week met gebedssamenkomsten in de verschillende […]

Spaart u mee?!

door mverhage

Beste gemeenteleden, bij de PLUS supermarkt kunt u tot zaterdag 30 januari sparen voor een boodschappenpakket. Ook nu wil de Diaconie u vragen om, net als eerdere jaren, met ons mee te sparen voor hen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Samen kunnen we een verschil maken! Met de pakketten hopen wij veel gezinnen blij […]

Inkomsten Diaconie

door mverhage

Beste Gemeenteleden, In oktober heeft de Diaconie u geïnformeerd dat de inkomsten in de eerste 10 maanden van 2020 achterbleven ten opzichte van 2019. Wij vroegen u toen het werk van de Diaconie financieel te ondersteunen. Enorm dankbaar en zeer verheugd zijn wij dat we mochten zien dat u in de laatste maanden van het […]

Koffie niet, wandelen wel

door Alex Verhage

Als CCT hebben we helaas moeten besluiten om “op de koffie thuis” voor 17 januari enkele weken uit te stellen. Dit vanwege de dringende oproep van de minister president om huisbezoeken te beperken. Zodra we weer mogelijkheden zien, zullen we een nieuw moment kiezen om het alsnog te laten doorgaan. Wandelen met z’n tweeën kan […]