Ik vermag alle dingen door Christus,
Die mij kracht geeft.
Filippenzen 4 vers 13

Familie Voordendag deelt de gemeente mee dat de Heere tot Zich genomen heeft hun lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma

Lijsje Janna (Lies) Voordendag-Trompetter op 9 maart jl. overleden is in de leeftijd van 75 jaar.

Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. zaterdag 14 maart van 10.00 tot 10.45 uur in het Kerkelijk Centrum, J.A. Beijerinkstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Aansluitend wordt om 11.00 uur de dienst van Woord en gebed gehouden in de Nieuwe Kerk, J.A. Beijerinkstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

De begrafenis van Lies zal omstreeks 13.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Kerkstraat 78a te Strijen.
Na afloop van de begrafenis is er, tijdens een afsluitend samenzijn, ook nog gelegenheid tot condoleren in het hervormd verenigingsgebouw Salvatori, Oude Havenweg 3 te Strijen.

We condoleren de familie Voordendag van harte met overlijden en wensen hen veel sterkte in deze tijd.

Klik hier om de dienst live mee te kijken.