In gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere Jezus (‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’, Lukas 22: 19) en met dankbaarheid dat de
huidige situatie hiertoe gelegenheid geeft, wordt op D.V. zondag 13 juni in onze gemeente het Heilig Avondmaal bediend.
In beide kerken begint de ochtenddienst dan om 9.00 uur. Deze dienst is via de livestream te volgen. In deze dienst wordt het
tweede gedeelte van het Avondmaalsformulier gelezen. Met name degenen die recent belijdenis van hun geloof hebben gedaan
worden in deze dienst, samen met hun familieleden, van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Vervolgens vinden er in beide kerken korte samenkomsten plaats.

Oude Kerk: Om 11.00 uur en 12.15 uur (en indien nodig ook om 13.30 uur) vinden er bijeenkomsten plaats.
Nieuwe Kerk: Er zijn vieringen om 11.00 uur, 12.15 uur, 13.30 uur, 14.45 uur, 16.00 uur en 17.15 uur. In de vieringen van 11.00 uur
en 17.15 uur wordt niet gezongen, in de andere vieringen is er wel gelegenheid tot samenzang.

De avonddienst, waarin de Avondmaalsviering wordt voortgezet en de dankzegging plaatsvindt, begint in beide kerken om
18.30 uur. Deze dienst is via de livestream te volgen.

Als wijkkerkenraden van de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk nodigen we u als gemeente van harte uit om deel te nemen aan de
beide onlinediensten en om een Avondmaalsviering in de kerk bij te wonen. We zijn dankbaar dat we in beide kerken 60
kerkgangers mogen ontvangen en we verwachten dat iedereen door het aantal samenkomsten de gelegenheid krijgt om
(misschien voor het eerst sinds lange tijd) fysiek in de kerk te komen.

Ter voorbereiding op deze Avondmaalszondag vindt er – naast de voorbereidingsdienst op zondagmorgen 6 juni – een bezinningsbijeenkomst plaats op dinsdag 8 juni om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Graag hopen we ook hier velen te ontmoeten.
De psalmist spoort ons aan: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is’ (Psalm 34: 9a). Van harte uitgenodigd!

Op alle diensten/bijeenkomsten is op de gebruikelijke wijze vrij in te schrijven.