Beste gemeenteleden, bij de PLUS supermarkt kunt u ook dit jaar sparen voor een boodschappenpakket. Ook nu wil de Diaconie u vragen om, net als eerdere jaren, met ons mee te sparen voor hen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Samen kunnen we een verschil maken! Met de pakketten hopen wij veel gezinnen blij te maken.

U kunt uw zegels door de brievenbus doen bij diaken Van den Berg op het Rietveen 7, of bij een van de andere diakenen. Ook mag u de zegels in diaconie collecte manden in de kerk doen. Heeft u een pakket over dan mag u deze uiteraard ook bij een van de diakenen brengen!

Namens de Diaconie alvast hartelijk dank.