Op donderdag 28 maart is er het jaarlijkse Stiltemoment in de stille week in de Oude Kerk. Het begint om 20.00 u. Door Bijbellezingen, muziek en zang staan we stil bij de betekenis van Jezus’ lijden. Welkom!