Nieuws

110 van 102 items

Programma rond afscheid van Ds. en Mevr. Marchand.

door hvanpijkeren

Op D.V. 26 oktober zwaaien we dominee en mevrouw Marchand uit. Van harte welkom! Op D.V. 1 november 2018 gaat onze predikant ds. H.C. Marchand met emeritaat. Wij kijken met dankbaarheid en waardering terug op de 12 jaar waarin hij onze gemeente heeft gediend. Op vrijdagavond 26 oktober nemen we afscheid van dominee en mevrouw […]

Verslag bezoek Bijbelhuis Antwerpen

door hvanpijkeren

Op zaterdag 9 juni vertrokken we met een aantal gemeenteleden van de Zendingscommissie met de auto naar Antwerpen op weg naar het Bijbelhuis, het project dat we als gemeente al jaren steunen. We waren er geen van allen ooit eerder geweest. We parkeerden de auto in een parkeergarage bij het winkelcentrum en liepen vanaf daar […]

GZB – Zending verbindt – Juli 2018

door hvanpijkeren

Zending verbindt   Naar de kerk tijdens uw vakantie Gaat u deze zomer op vakantie of een weekendje weg? Laat je op je vakantieadres zien in de kerk. In Europa werkt de GZB in onder andere Frankrijk, Tsjechië en Duitsland. In deze landen zijn de protestantse gemeenten vaak klein. Het is dan erg bemoedigend om […]

Interview over het nieuwe orgel in Nieuwe Kerk

door hvanpijkeren

Het nieuwe orgel in de Nieuwe Kerk Er worden vragen gesteld op welke manier gemeenteleden mee kunnen doen aan de actie. Hieronder volgt beknopt de toelichting: U kunt meedoen door een bedrag over te maken naar de rekening van de kerkrentmeesters: NL 61 RABO 0345 2028 48; t.n.v. Hervormde Gemeente Nwk ad IJssel met daarbij […]

Nieuwsbrief familie Godeschalk – juni 2018

door hvanpijkeren

Opnieuw hebben we een nieuwe nieuwsbrief ontvangen van de familie Godeschalk over hun werk. Klik hier om de nieuwsbrief te openen en te lezen. Voor meer informatie over hun werk geven we ook de link naar hun GZB project door. Mocht u het werk van Mark en Corine in Congo willen ondersteunen dan kunt u […]

Gegevens condoleren en afscheidsdienst zuster Hendrika (Ria) de Jong-Oosterom

door hvanpijkeren

In de vroege ochtend van zondag 1 juli is in de leeftijd van 60 jaar overleden, zuster Hendrika (Ria) de Jong-Oosterom. Op woensdagavond, 4 juli 2018,  is er in de vluchtheuvel gelegenheid tot condoleren van 19:00 tot 20:30 uur. Vrijdagmorgen, 6 juli 2018, zal er in de Oude Kerk een afscheidsdienst worden gehouden, waarvoor iedereen […]

Diaconie: Armoede in Nederland/kerk?!?

door hvanpijkeren

De laatste tijd horen en lezen we dat de economie goed draait. De lonen moeten weer stijgen. En ook het aantal WW-ers heeft een historisch dieptepunt bereikt.  Dit laatste is nog nooit voorgekomen! Het zijn hoopgevende berichten maar er zijn nog steeds mensen die wél een vorm van armoede kennen. De Voedselbank Rotterdam zorgt óók […]

Geloofsopvoeding – inventarisatie

door hvanpijkeren

Geloofsopvoeding In de Onderweg schreven we dat we in het komende seizoen, als er vraag naar is, een aantal opvoedingsavonden willen houden. We hebben nog veel plaatsen over. Hebben jullie belangstelling, als ouder, als clubleider, mentorcatecheet? Geef dat, voor de zomervakantie, aan ons door via de mail. Vermeld dan ook wel leeftijdscategorie de voorkeur heeft, […]

Actie Orgelpijp adoptie Nieuwe Kerk

door hvanpijkeren

                Beste gemeenteleden, Zoals u weet hebben de kerkrentmeesters van de voormalige Ontmoetingskerk hun orgel aan ons geschonken, met de wens om het eenmaal weer in volle glorie te kunnen beluisteren. Onze kerkrentmeesters hebben het orgel ook in dank aanvaard en er is inmiddels een Orgelcommissie gevormd die […]