Biddend op weg naar Pinksteren

Zendingswerk kan niet zonder gebed! Bidt u in de week voor Pinksteren mee tijdens de vier korte online gebedsbijeenkomsten die de GZB organiseert?

Van maandag 22 mei tot en met donderdag 25 mei organiseert de GZB vier gebedsbijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst zal één van de zendingswerkers iets vertellen over wat hij/zij heeft geleerd over de kracht van het gebed, waarna we ook met elkaar bidden.

 • Maandag 22 mei: Herman & Anneloes Meijer, zendingswerkers in Malawi
 • Dinsdag 23 mei: Johan & Willeke Vrij, zendingswerkers in Albanië
 • Woensdag 24 mei: Rob & Sijda Wesselink, zendingswerkers in Egypte
 • Donderdag 25 mei: William & Monica Jansen, zendingswerkers op de Filipijnen

Het zou geweldig zijn als alle gemeenten in Nederland vertegenwoordigd zijn. We hopen dat we met elkaar iets mogen meemaken van wat er gebeurde vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest: “Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken” (Handelingen 1:14).

De bijeenkomsten starten om 19.00 uur, duren maximaal 45 minuten en worden gehouden via Zoom. Kijk voor meer info en de links om mee te doen op www.gzb.nl/gebedsbijeenkomsten.

“Sindsdien ken ik de kracht van gebed en ga ik niet meer naar de toverdokter”

Thomas woont op het platteland van Malawi. Ondanks dat hij christelijk is opgevoed, zocht hij zijn heil bij een toverdokter.

Thomas: “Een paar jaar geleden werd mijn vrouw ernstig ziek. Ik ging, zoals veel Malawiërs naar de toverdokter en betaalde hem voor hulp. Hij kon echter niets doen, zei hij, omdat familieleden mijn vrouw hadden vervloekt. Teleurgesteld en bang ging ik naar huis. Daar trof ik echter vrouwen van de vrouwenvereniging van de kerk die voor en met mijn vrouw baden. Ze viel in een rustige en helende slaap en knapte op. Sindsdien ken ik de kracht van gebed en ga ik niet meer naar de toverdokter.”

Anneloes Meijer, zendingswerker in Malawi: We horen het hier regelmatig, mensen betalen een toverdokter veel geld in de hoop gezondheid en welvaart te ontvangen. In de Bijbel gaat het anders. Jakobus nodigt ons uit om te bidden. En niet alleen voor onszelf, hij benadrukt juist om vóór elkaar te bidden. Niet tegen een hoge prijs, zoals bij de toverdokters. Nee, we mogen tot hem komen om niets. Uit genade. Ik wil je dan ook – samen met Jakobus – uitnodigen om te bidden voor elkaar. Voor je familie, vrienden en ook voor de christenen in de wereldwijde kerk. Bidden kan en mag altijd. Een belangrijke les die het leven van de vrouw van Thomas Chitenga heeft gered.

Bidt u ook mee voor de wereldwijde kerk? Op www.gzb.nl/gebed deelt de GZB elke dag een concreet gebedspunt.

Wilt u, wil jij van betekenis zijn voor de wereldwijde kerk?

De GZB zoekt een…

 • Docent Theologie in Zuid-Soedan om in een land met nauwelijks voorzieningen te helpen bij de opbouw van de kerk.
 • Stadszendeling in Mozambique om te helpen bij evangelisatie en kerkplanting in grote steden.
 • Toeruster in Costa Rica om de kerk te helpen meer oog te krijgen voor de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals drugsverslaafden, eenzame ouderen of kinderen in achterstandswijken.
 • Marketeer en kerkplanter in Peru om de kerk te helpen bij haar droom om nieuwe gemeenten te stichten.
 • Jeugdwerker in Albanië om de nog jonge gemeenten in Albanië te trainen en te begeleiden bij het opzetten van het jeugdwerk.
 • Communicatieprofessional in Kroatië om verhalen te delen over hoe God werkt in een postcommunistische samenleving.
 • Arts in Centraal-Azië om mensen in afgelegen gebieden toegang te bieden tot goede gezondheidszorg.
 • Gemeentestichter en studentenwerker in Thailand om in een boeddhistisch land met jongeren en ouderen het Evangelie te delen.

Interesse? De GZB gaat graag met je in gesprek!

Kijk voor meer info op www.gzb.nl/vacatures of neem vrijblijvend contact op met Harriët Ritman, hritman@gzb.nl

“Dit was de God naar Wie ik steeds op zoek was geweest”

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Toen Hajrid uit Albanië een Bijbel kreeg en Johannes 3:16 las, raakten deze woorden zijn hart. “Dit was de God naar Wie ik steeds op zoek was geweest. Een God die ons liefheeft, ons aanvaardt zoals we zijn en die ons hoop en kracht geeft. Sinds die tijd ga ik naar de kerk en wil ik meer weten.”

Religie verboden
Jarenlang was er in Albanië geen plek voor religie. Gelukkig is dat nu anders. De protestantse kerken in het land zijn echter nog jong en klein. Ze verlangen ernaar om niet alleen te groeien in aantal, maar willen ook graag van betekenis zijn voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Ze weten echter niet altijd hóe. De GZB helpt hen daarom graag! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Hajrid: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.”

Vrijmoedig getuigen

De gemeente van Hajrid in de stad Lushnjë bestaat pas vier jaar. De wekelijkse kerkdiensten worden door zo’n 40 à 60 mensen bezocht. Bijna iedereen helpt actief mee; zelf is Hajrid leider van het aanbiddingsteam. Ook al zijn de meeste gemeenteleden zelf nog niet zo lang christen, toch delen zij vrijmoedig hun geloof. Er zijn zelfs plannen om in een naburige plaats een nieuwe gemeente te stichten.

Het verhaal van Hajrid is te lezen in het laatste nummer van Alle Volken, het magazine van de GZB. Wilt u meer inspirerende verhalen lezen uit Gods wereldwijde kerk? Meld u dan nu aan via www.gzb.nl/allevolken en u krijgt het blad 4 x per jaar thuisgestuurd.